Tin tức

Bình Định phát triển rừng gỗ lớn

Bình Định phát triển rừng gỗ lớn

Trong tiến trình tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, tỉnh Bình Định đang triển khai thí điểm mô hình trồng rừng gỗ lớn, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng, góp phần làm tăng độ che phủ rừng trên địa bàn với mục tiêu đạt trên 10.000ha rừng trồng gỗ lớn vào năm 2020.