Tin tức

Xây dựng thương hiệu quốc gia: Bệ phóng cho đồ gỗ Việt

Xây dựng thương hiệu quốc gia: Bệ phóng cho đồ gỗ Việt

Sản xuất, chế biến gỗ là ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao nếu khai thác đủ chiều sâu. Câu hỏi đặt ra là, chiến lược đầu tư xây dựng thương hiệu quốc gia cho ngành gỗ như thế nào để có những bước tiến dài hơi hơn trong tương lai. 
Ba giải pháp cung ứng nguyên liệu gỗ phục vụ xuất khẩu cho gỗ Việt

Ba giải pháp cung ứng nguyên liệu gỗ phục vụ xuất khẩu cho gỗ Việt

Nguồn gỗ nguyên liệu từ trồng rừng của Việt Nam hoàn toàn có thể cung ứng được cho các doanh nghiệp chế biến gỗ trong nước, nếu 3 nhóm giải pháp: mở rộng diện tích rừng trồng; nâng cao năng suất rừng và chất lượng cây gỗ; và sử dụng nguyên liệu gỗ có hiệu quả - bền vững, được thực hiện đồng bộ.