Tin tức

HỌP CLB LSS KỲ 75: LOẠI BỎ LÃNG PHÍ SAI HỎNG

HỌP CLB LSS KỲ 75: LOẠI BỎ LÃNG PHÍ SAI HỎNG

Ngày 27/4/2022, các thành viên của CLB Sản xuất tinh gọn ngành gỗ Bình Dương (LSS) đã ghé thăm công ty TNHH Tương Lai để tham quan học hỏi về quản lý 5S và loại bỏ lãng phí sai hỏng. Chuyến tham quan được tổ chức dưới sự phối hợp giữa CLB LSS, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm phát triển Công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM (CSID). Đây là tiền đề để các doanh nghiệp ngành gỗ tham quan và học hỏi kinh nghiệm quản lý của các ngành khác.