Tuyển dụng

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày hết hạn

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

Becamex Binh Duong

30/03/2019

Mới

Marketing Executive (2 Position)

Location: At factory in Binh Duong as per address Below and in HCMC Off.

30/06/2018

Chuyên viên Truyền thông và Đối ngoại

Bình Dương

27/03/2018