Tuyển dụng

Vị trí làm việc Nơi làm việc Ngày hết hạn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯ KÝ HIỆP HỘI

Chuyên Viên Kế Toán & HCNS

Bình Dương 30/10/2022 Mới

Chuyên viên truyền thông

Bình Dương 31/03/2023 Mới

Marketing officer

Hà Nội 15/02/2020 Mới

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN

Làm việc tại Becamex Binh Duong

30/10/2019

Mới

Marketing Executive (2 Position)

Location: At factory in Binh Duong as per address Below and in HCMC Off.

30/06/2018

Chuyên viên Truyền thông và Đối ngoại

Bình Dương

27/03/2018