Dự án Score

Giới thiệu Chương trình SCORE

Giới thiệu Chương trình SCORE

Dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) là chương trình đào tạo và tư vấn Doanh nghiệp được triển khai bởi Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM và Tổ chức Lao động Quốc tế; và được Ủy ban Quốc gia về các vấn đề kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Na-Uy (NORAD) tài trợ. Mô hình đào tạo của SCORE là phần cốt lõi của chương trình. Đào tạo này dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) nhằm quảng bá việc tôn trọng quyền của người lao động và nâng cao năng suất của doanh nghiệp SMEs, giúp họ tiếp cận các chuỗi cung ứng toàn cầu và trình diễn những thực hành tốt nhất của quốc tế trong các ngành sản xuất và dịch vụ. Đào tạo SCORE chú trọng việc phát triển các mối quan hệ hợp tác tại nơi làm việc. Công nhân và cán bộ quản lý cùng tham gia các khóa đào tạo hai ngày về các chủ đề hợp tác nơi làm việc, quản lý chất lượng, quản lý nguồn nhân sự, vệ sinh an toàn nghề nghiệp. Các chuyên gia trong nước thực hiện các chuyến viếng thăm nhà máy nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện những kiến thức đã học