CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA

Add: Khanh Long Quarter, Tan Phuoc Khanh Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province

Hotline: 0274.627.1314                 

Email: dong@kiasia.com.vn

Web: https://www.kettleinteriorsagencies.com

Contact person: Mr Dong – General Director - 0903.311.466

Thông tin Doanh nghiệp:           

CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất với nguyên liệu chính từ gỗ sồi, gỗ thông, MDF. Thị trường xuất khẩu chính: UK, Úc...

Business information:

KETTLE INTERIORS ASIA CO., LTD is an enterprise specializing in manufacturing wooden furniture with main materials from oak, pine, and MDF. Main export markets: UK, Australia...