Xúc tiến thương mại

Gỗ cứng Hoa Kỳ: Gỗ của tương lai

Gỗ cứng Hoa Kỳ: Gỗ của tương lai

Việc sử dụng gỗ cứng Hoa Kỳ chủ yếu trong các tòa nhà kể từ khi những người định cư châu Âu đầu tiên đến với thế giới mới.