CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC VINH

Address: No. 3/7, Quarter 4, Tan Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Hotline: 02513 602 262

Website: www.fuvico.com.vn

Contact person:

Mr NGUYEN ANH TUAN– MANAGER. Email: daiphucvinh@gmail.com

Business information:

Dai Phuc Vinh Co., Ltd. was established in 2008. As an enterprise specializing in trading machinery and equipment and wood processing industry.

Thông tin Doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đại Phúc Vinh được thành lập từ năm 2008. Là doanh nghiệp chuyên mua bán máy móc thiết bị và vật tư ngành chế biến gỗ.

Một số hình ảnh sản phẩm