CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG GIA PHÚC

Add: No 11, D16, Biconsi Residential Area, Tan Thang Quarter, Tan Binh Ward, Di An City, Binh Duong.

Hotline: 0918.174.090

Email: gotruonggiaphuc@gmail.com

Web: gotruonggiaphuc.com.vn

Thông tin Doanh nghiệp:     

Công ty TNHH MTV Trường Gia Phúc được thành lập năm 2013. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh gỗ với nguyên liệu chính từ tràm, cao su và các loại gỗ vườn trồng.

Business information:

Truong Gia Phuc Company Limited was established in 2013. Is an enterprise specializing in the production and trading of wood with main materials from Melaleuca, rubber and other garden woods.