CÔNG TY TNHH PHI KHANG

Add: No. 07/ĐX5 - TH, Group 9, Tan Hoa Quarter, Tan Vinh Hiep Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong.

Hotline: 0274 3632 162/163/164                 

Email: sonphikhang@gmail.com

Web: phikhang.com

Thông tin Doanh nghiệp:           

Công ty TNHH Phi Khang được thành lập từ năm 2005. Là doanh nghiệp chuyên sản xuất trong nghành công nghiệp sơn trang trí trong nước. Sản phẩm bao gồm tất cả các loại sơn cho ngành gỗ như: sơn NC, sơn PU, sơn gỗ gốc nước, sơn giả cổ… Tất cả các loại sản phẩm trên đều có chứng nhận ISO 9001:2015 an toàn cho người tiêu dùng.

Business information:

Phi Khang Co., Ltd. was established in 2005. Is an enterprise specializing in the production of decorative paints in the country. Products include all types of paints for the wood industry such as: NC paint, PU paint, water-based wood paint, antique imitation paint... All of the above products have ISO 9001:2015 certification, safe for consumers.