Tin BIFA

Cẩm nang 1001 cải tiến trong ngành chế biến gỗ (Tập 1)

Cẩm nang 1001 cải tiến trong ngành chế biến gỗ (Tập 1)

Ngành chế biến gỗ Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức trong bối cảnh nền kinh tế thế giới liên tục thay đổi và phát triển. Việc này đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ cần có tầm nhìn rộng hơn và liên tục cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng để tồn tại trong cuộc chơi mang tính toàn cầu này. Trong nhiều năm hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ Việt Nam, dự án Phát triển Doanh nghiệp Bền vững (SCORE) đã mang lại nhiều thành tựu có giá trị góp phần xây dựng năng lực vững mạnh cho doanh nghiệp. Đó là những hoạt động cải tiến mạnh mẽ trong sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cũng như điều kiện làm việc cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp đã thu được hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ các cải tiến có giá trị. Những bài học cải tiến vô giá này sẽ được đúc kết trong cuốn Cẩm nang "1001 cải tiến trong ngành chế biến gỗ" và phát hành thành nhiều tập để chia sẻ rộng rãi đến các cộng đồng doanh nghiệp xuyên suốt trong chuỗi giá trị của ngành.
Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương

Thỏa ước Lao động Tập thể Nhóm doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương

Ngành chế biến gỗ tại Bình Dương đối mặt với sự chuyển dịch lao động sang các tỉnh miền Tây Nam Bộ do sự hình thành các khu công nghiệp trên các địa bàn này. Đây là một trong những nguyên nhân mất cân bằng lao động trong DN. Thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể là nội dung quan trọng nhằm bảo đảm mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, cùng nhau hợp tác vì sự phát triển bền vững của DN và đảm bảo quyền lợi cho gười lao động (NLĐ). Với mong muốn như trên, thí điểm đối thoại nhóm DN ngành chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được bắt đầu từ đầu năm 2018.