CÔNG TY TNHH J&B VIỆT NAM

J&B VIET NAM CO .,LTD

Address:Khu phố 3B, P. Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương.
Việt Nam
Tel.:+84 2886 770 160
Email:jbwoodentoy@gmail.com
Website:http://jbwoodentoy.com
Contact person: Ms. NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN – Sale Manager

Thông tin doanh nghiệp
Công ty TNHH J&B Việt Nam là công ty có 100% vốn đấu tư của Hàn
Quốc, chuyên sản xuất đồ chơi gỗ trong lĩnh vực giáo dục phát triển
tiềm năng sáng tạo của trẻ.
Company information
J & B Vietnam Co., Ltd. is a 100% Korean owned company
specializing in manufacturing wooden toys in the field of education
that develops the creative potential of children.