Tin BIFA

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về Pháp luật lao động

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về Pháp luật lao động

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp năm 2018 nhằm giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin cho các Doanh nghiệp tại khu vực phía Nam về các chính sách liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) phối hợp với Bộ Lao động Thương bình và Xã hội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp.
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT BẰNG QUI TRÌNH CẢI TIẾN TINH GỌN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT BẰNG QUI TRÌNH CẢI TIẾN TINH GỌN

Lần họp mặt định kỳ lần thứ 45 của CLB LSS đã diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2018, tại văn phòng Hiệp hội Chế biến Gỗ tỉnh Bình Dương. Sau 4 năm thành lập, CLB đã có 47 Công ty thành viên với 85 hội viên đại diện, trong đó có 2 thành viên được kết nạp ngay trong ngày họp mặt lần này.

GIỚI THIỆU BIFA WOOD

GIỚI THIỆU BIFA WOOD

Được tổ chức bởi Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (Bifa) và Panels & Furniture Group of wood magazines.